Artykuł

Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Aspekty ekonomiczne i dokładnościowe wycinania elektroerozyjnego
Economy and accuracy consideration of electrical discharge machining (WEDM)
Autorzy / Authors:
ROZENEK Marek dr inż.
DĄBROWSKI Lucjan dr hab. inż.
Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
wycinanie elektroerozyjne, WEDM
WEDM, electrical discharge machining, accuracy