Artykuł

Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Skrawanie skośne kompozytu o osnowie organicznej
Organic matrix composites oblique cutting
Autorzy / Authors:
LATOŚ Hubert prof. dr hab. inż.
POLASIK Robert dr inż.
ROZWADOWSKI Witold dr inż.
Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe / key words:
skrawanie skośne, kompozyty, chropowatość powierzchni
oblique cutting, composites, surface roughness