Artykuł

Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Comparative investigations of cutting process of nodular cast iron with carbide and ceramic tools
Badania porównawcze procesu skrawania żeliwa sferoidalnego z użyciem narzędzi z węglika spiekanego i ceramiki azotkowej
Autorzy / Authors:
GRZESIK Wit prof. dr hab. inż.
ŻAK Krzysztof dr inż.
Department of Manufacturing Engineering and Production Automation, Opole University of Technology, Poland
Słowa kluczowe / key words:
nodular cast iron, finish turning, coated cardibe tools, silicon nitride ceramic tools
żeliwo sferoidalne, obróbka wykańczająca, węglik spiekany powlekany, ceramika azotkowa