Artykuł

Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Warstwa wierzchnia żeliwa GJL2300 odpornego na ścieranie po toczeniu płytkami wieloostrzowymi z różnych materiałów narzędziowych
The surface layer of wear resistant cast iron GJL2300 after turning with indexable inserts from different cutting materials
Autorzy / Authors:
FELDSHTEIN Eugene prof. dr hab. inż.
PACHA-GOŁĘBIOWSKA Halina mgr inż.
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
żeliwo, toczenie, maeriały narzędziowe, WW, chropowatość, mikrotwardość
cast iron, turning, tool materials, surface layer, roughness, microhardness