Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Modelowanie obróbki elektrochemicznej powierzchni o zarysie krzywoliniowym elektrodą drgającą w dwóch kierunkach
Modelling of electrochemical ECM processing of a curvilinear surface with electrode oscillating in two directions
Autorzy / Authors:
PACZKOWSKI Tomasz dr inż.
Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe / key words:
obróbka ECM, symulacja komputerowa, elektroda drgająca
ECM machining, computer simulation, oscillating electrode