Struktura organizacyjna AMTM


Struktura Organizacyjna AMTM


Redaktor Naczelny

Olaf CISZAK – Politechnika Poznańska

Z-ca Redaktora Naczelnego

Michał KULKA – Politechnika Poznańska

   

Redaktor Językowy

Natalia TRAWIŃSKA

Redaktor Statystyczny

Ewa MAGNUCKA-BLANDZI – Politechnika Poznańska

Redaktorzy Tematyczni

 

 

 

 

 

 

Dariusz BARTKOWSKI - Politechnika Poznańska

Szymon WOJCIECHOWSKI - Politechnika Poznańska

Olaf CISZAK – Politechnika Poznańska

Jacek JACKOWSKI – Politechnika Poznańska

Paweł MAJDA – ZUT w Szczecinie

Andrzej SOKOŁOWSKI – Politechnika Śląska

Marek SZOSTAK – Politechnika Poznańska


 

Polski