Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 391 - 400 z 417
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Badanie efektywności szlifowania ściernicami CBN o podwyższonej porowatości z mikroziarnami korundu sferycznego
The investigation of the efficiency of the grinding process with high porosity CBN wheels admixturd by microcristaline bubbles of oxide alumina
Autorzy / Authors:
STANIEWICZ-BRUDNIK Barbara dr inż.
PLICHTA Jarosław dr hab. inż.
NADOLNY Krzysztof dr inż.
PLUTA Justyna mgr inż.
Istytut zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
ściernice wielkoporowe, korund sferyczny, ziarna CBN
bubble corundum, high porosity CBN grinding wheels, abrasive grains CBN
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Modelowanie i symulacja procesu jednoprzejściowego szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych
Modeling and simulation of single-pass internal cylindrical grinding process
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof dr inż.
BAŁASZ Błażej dr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modelowanie, symulacja, ściernice, szlifowanie jednoprzejściowe
modeling, simulation, grinding wheel, single-pass grinding
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Badania warstwy wierzchniej materiału ceramicznego w procesie mikroszlifowania z wykorzystaniem analizy termofalowej
Investigation of ceramics material surface layer in microgrinding process using thermal wave analysis
Autorzy / Authors:
MUSIAŁ Wojciech mgr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
mikroszlifowanie, nanodosuw, przewodność, efuzyjność, dyfuzyjność
microgrinding, nano move, thermal conductivity, effusivity, diffusivity
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Temperatura na powierzchni natarcia ostrza. Badania teoretyczne
Temperature in the tool rake face wedge Theoretical research
Autorzy / Authors:
MIERNIKIEWICZ Adam dr hab. inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej
Słowa kluczowe / key words:
strumień energii, gęstość mocy, temperatura ostrza, hipoteza skrawania
energy flux, power density, wedge temperature, cutting hypothesis
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Modelowanie sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych
Modeling of hobbing forces in gears' generating grinding
Autorzy / Authors:
MIDERA Stanisław dr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie, koła zębate, siły skrawania
grinding, gears, cutting forces
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Chropowatość gładzonych powierzchni tulei cylindrowych
Roughness of cylinder linear honed surface
Autorzy / Authors:
MICHALSKI Jacek dr inż.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
odległość próbkowania, profile i stereometria powierzchni cylindra gładzonego, błędy chropowatości powierzchni
sampling length, profile and stereometry of honed cylinder liner surface, errors of surface roughness
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Warunki przepływu ciepła w czasie chłodzenia strefy skrawania mgłą emulsyjną
The conditions of heat flow when cooling of a cutting zone by emulsion mist
Autorzy / Authors:
FELDSHTEIN Eugene prof. dr hab. inż.
MARUDA Radosław mgr inż.
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
mgła emulsyjna, wymiana ciepła
cooling by emulsion mist, heat exchange
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wpływ głównych parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na jakość powierzchni przecięcia
The influence of principal parameters while high pressure abrasive water jet machining on cutting surface quality
Autorzy / Authors:
BORKOWSKI Józef prof. dr hab. inż.
BENKOWSKA Marzena mgr inż.
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
struga wodno-ścierna, przecinanie materiałów, jakość powierzchni
abrasive water jest (AWJ), material cutting, surface quality
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Niektóre aspekty wyznaczania sztywności elastomerów
Some aspects of determination of elastic modulus of elastomers
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof mgr inż.
JURKOWSKI Bolesław prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
moduł Younga, krzywa naprężenie-odkształcenie, sztywność gumy
Young modulus, stress-strain curve, rubber elasticity, rubber stiffness
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Wpływ technologii sporządzania kompozytów na właściwości PA6 modyfikowanego montmorylonitem
On the changes in physical and chemical properties of montmorillonite modified PA6
Autorzy / Authors:
MENCEL Kinga mgr inż.
KELAR Krystyna dr
JURKOWSKI Bolesław prof. dr hab. inż.
DANCH Adam dr
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poliamid 6, montmorylonit, kompozyt, naprężenia ścinające
polyamide 6, montmorillonite, nanocomposites, shear stress

Pages