Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 351 - 360 z 417
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Kierunki rozwoju jednoprzejściowego szlifowania otworów
Development trends in the single-pass internal cylindrical grinding
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof dr inż.
PLICHTA Jarosław dr hab. inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie jednoprzejściowe, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, symulacja komputerowa, korund sferyczny, mikronieciągłość CPS
single-pass grinding, grinding wheels whose structure is zonally diversified, computer simulation, bubble corundum, micro-discontinuity of grinding wheel surface
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Prototype tools for machining the elements of the instrumental optics
Prototypowe narzędzia do obróbki elementów optyki instrumentalnej
Autorzy / Authors:
BUDZIK Grzegorz dr inż.
Chair of Machine Design, Rzeszow University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
optical elements, granite tools, spherical surfaces
elementy optyczne, narzędzia granitowe, powierzchnie sferyczne
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości wyrobów z reglanulatu nanokompozytu poliamid 6/fulereny
Influence of heat treatment on structure and properties of the products from regranulate polyamide 6/fullerene nanocomposite
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poliamid 6, fulereny, nanokompozyty, obróbka cieplna, struktura
polyamide 6, fullerene, nanocomposites, heat treatment, structure
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Badania strukturalne mechanizmu odkształcenia na zimno stali przez zgniatanie obrotowe
Structural investigation of the deformation mechanism after cold rotary extrusion
Autorzy / Authors:
STĘPIEŃ Jerzy dr inż.
Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
zgniatanie obrotowe, odkształcenia na zimno, struktura, martenzyt, ulepszanie cieplne
rotary extrusion, cold deformation, structure, martensite, quenching and tempering
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Influence of design characteristics and manufacturing process parameters on the strength of tubular aluminium joints produced by hydroforming
Wpływ parametrów konstrukcyjnych rurowych złączy aluminiowych oraz technologii ich wytwarzania metodą hydroformowania na ich wytrzymałość
Autorzy / Authors:
PRZYBYLSKI Włodzimierz
WOJCIECHOWSKI Jerzy dr inż.
MARRE Michał
KLEINER Matthias
Chair of Machine Technology and Production Automation, Gdansk University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
Lightweight structures, tubular joints, aluminium tubes, hydroforming
konstrukcje lekkie, złącza rurowe, rury aluminiowe, hydroformowanie
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów na osnowie żelaza
Preparation and properties of Fe-based nanomaterials
Autorzy / Authors:
PADUCH Józef prof. dr hab. inż.
KUZIAK Roman doc. dr inż.
KRZTOŃ Hanna dr
POŚPIECH Janusz dr inż.
Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
nanomateriały, mechaniczna synteza, odkształcenia plastyczne, struktura
nanomaterials, mechanical alloying, plastic deformation, structure
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Nanomateriały wytwarzane metodą intensywnych odkształceń plastycznych
Nanomaterials manufactured by intensive plastic deformation
Autorzy / Authors:
KUŚNIERZ Jan prof. dr hab.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe / key words:
nanomateriały, odkształcenia plastyczne, rozdrabnianie ziarna
nanomaterials, plastic deformations, manufacture of sub-micron grain
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Badania możliwości poprawy przez kulowanie właściwości zmęczeniowych elementów chromowanych
Investigation of fatigue properties improvement possibilities of chromium coated elements making use of ball peening
Autorzy / Authors:
DZIERWA Andrzej mgr inż.
KORZYŃSKI Mieczysław dr hab. inż.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kulowanie, wytrzymałość zmęczeniowa, powłoka chromowa
ball peening, fatigue strength, chromium coating, surface stereometry
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Elektrochemiczne roztwarzanie stabilizowanego staliwa austenitycznego
Electrochemical dissolution of stabilised austeniticcast steel
Autorzy / Authors:
CHYLIŃSKA Renata mgr inż.
PIEKARSKI Bogdan dr hab. inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Szczecińska
Słowa kluczowe / key words:
staliwo Ni-Cr, dodatki Nb i Ti, ekstrakcja elektrolityczna
Ni-Cr cast steel, Nb and Ti additions, electrolytic phase extraction
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Monitorowanie spawania metodą TIC z wykorzystaniem promieniowania łuku spawalniczego
Sensing of the TIG welding method based on arc light intensity
Autorzy / Authors:
WĘGLOWSKI Marek mgr inż.
Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w Instytucie Spawalnictwa
Słowa kluczowe / key words:
monitorowanie, promieniowanie łuku spawalniczego, rozkład widma
sensing, arc light emission, distribution of spectrum

Pages