Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 221 - 230 z 417
Vol: 30 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Zastosowanie innowacyjnej metody utwardzania mikrofalowego w procesach wytwarzania odlewów staliwnych dal przemysłu maszynowego
Applicationof innovative microwave hardening method in manufacture of cast-steel castings for machine-building industry
Autorzy / Authors:
GRANAT Kazimierz dr hab. inż.
NOWAK Daniel dr inż.
STACHOWICZ Mateusz mgr inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe / key words:
mikrofale, masa formierska, szkło wodne
microwaves, moulding sand, liquid glass
Vol: 30 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
Biopolymers as binders for IV generation moulding sands
Autorzy / Authors:
DOBOSZ Stanisław prof. dr hab. inż.
MAJOR-GABRYŚ Katarzyna dr inż.
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictw Metali Nieżelaznych AGH
Słowa kluczowe / key words:
biopolimery, spoiwo, masa formierska
biopolymers, binder, moulding sand
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Czyszczące oddziaywanie mgły olejowej na czynną powierzchnię ściernicy
Cleaning influence of oil mist on grinding whell active face
Autorzy / Authors:
WÓJCIK Ryszard dr hab. inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie, chłodzenie mgłą olejową
grinding, oil mist cooling
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Badania zużycia wierteł z wymiennymi płytkami do wiercenia głębokich otworów
Research in wear of inexable drills used for deep hole drilling
Autorzy / Authors:
WIECZOROWSKI Kazimierz prof. dr inż. dr h. c.
SIECLA Roman dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
głęboki otwór, zużycie wiertła, wymienne płytki ostrza
deep hole, wear of the drill bits, drill inserts
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Badania symulacyjne multiplikującej przekładni hydrostatycznej o zmiennym położeniu
Simulation investigation of a multiplikative variable hydrostatic gear
Autorzy / Authors:
MYSZKOWSKI Adam dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
hydraulika, pompa, przekładnia, multiplikator, hydroelektrownia
hydraulic, transmission, pomp, multiplication, hydroelectric plant
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Badania doświadczalne i modelowanie oddziaływania drgań stycznych wzdłużnych na siłę napędu w ruchu ślizgowym
Experimental tests modeling the longitudinal tangential vibration effect on driving force in sliding motion
Autorzy / Authors:
LEUS Mariusz mgr inż.
GUTOWSKI Paweł dr hab. inż.
PARUS Arkadiusz dr inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrucji Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Słowa kluczowe / key words:
drgania wzdłużne, siła napędu, siła tarcia
longitudinal vibrations, driving force, friction force
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Harmonogramowanie pracy urządzeń ciągu technologicznego w hucie stali
Operation and maintenance of process lines in steel works
Autorzy / Authors:
KARWAT Bolesław dr inż.
Katedra Systemów Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
racjonalizacja eksploatacji, harmonogramowanie produkcji
rationalization the operation, scheduling process
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Metodyka ustalania kolejności montażu z użyciem hipergrafu, grafu skierowanego i macierzy stanów
Methodology for assembly sequence planning with application of hypergraph, directed graph and state matrix
Autorzy / Authors:
SUSZYŃSKI Marcin mgr inż.
CISZAK Olaf dr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
technologia montażu, ustalanie kolejności, graf, hipergraf
saaaembly technology, sequence planning, graph, hypergraph
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Some aspects of designing process self piercing riveting
Niektóre aspekty projektowania procesu nitowania bezotworowego
Autorzy / Authors:
MUCHA Jacek dr inż.
Chair of Machine Design, Rzeszow University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
joinging under pressure, riveting, tools designe, die
łączenie pod naciskiem, nitowanie, projektowanie narzędzi, matryca
Vol: 29 , Nr: 4 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Dyskretny przyrząd podziałowy z bistabilnym zaciskiem magnetycznym
Discrete indexing table with a bistabile magnetic clamp
Autorzy / Authors:
MYSZKOWSKI Adam dr inż.
NETTER Krzysztof dr inż.
STANIEK Roman dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
dyskretny przyrząd podziałowy, zacisk magnetyczny, uzębienie czołowe
discrete inexing table, magnetic clamp, frontal gear

Pages