Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 191 - 200 z 417
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Dynamic calibration of air gauges
Dynamiczne właściwości czujników pneumatycznych
Autorzy / Authors:
RUCKI Mirosław dr inż.
BARISIC Branimir
OCENASOVA Lenka
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
frequency characteristics, ait gauges
charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe, czujnik pneumatyczny
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Systemy pomiarów geometrycznych karoserii samochodowych
The systems geometrical measurements of car bodies
Autorzy / Authors:
RATAJCZYK Eugeniusz
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
system pomiarowy, rama napawacza karoserii samochodowej
measuring systems for car bodies, reparing collision damaged cars, floor multistand reparing system vehicle, reparing platform, measuring head for car bodies
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Poprawa dokładności obróbki z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej
Improvement of machining accuracy with application of coordinate measuring technology
Autorzy / Authors:
PIOTROWSKI Andrzej dr inż.
NIESZPOREK Tadeusz dr hab. inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
dokładność, obrabiarki, metrologia, WMP
accuracy, machine tools, coordinate measuring machines
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Metody bootstrapowe w prewalidacji danych
Bootstrap methods data prevalidation
Autorzy / Authors:
NIECIĄG Halina dr inż.
CHUCHRO Zbigniew mgr inż.
Istytut zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
walidacja, dane, oprogramowanie, maszyny współrzędnościowe
validation, data, software, CMMs
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Badanie dokładności obróbki na pionowym centrum obróbkowym VMC 800
Accuracy investigation of a VMC 800 vertical machining center
Autorzy / Authors:
MIKO Edward dr hab. inż.
NOWAKOWSKI Łukasz mgr inż.
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej
Słowa kluczowe / key words:
obrabiarka CNC, dokładność, wiercenie, wytaczanie, frezowanie z interpolacją kołową
CNC machine tool, accuracy, drilling, boring, milling with circular interpolation
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Uogólnienie wymagań maksimum materiału i minimum materiału w tolerowaniu geometrycznym
Generalization of maximum material requirement and least material requirement in geometrical dimensioning and tolerancing
Autorzy / Authors:
HUMIENNY Zbigniew dr inż.
Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
tolerancje geometryczne, MMR, LMR
geometrical tolerancing, MMR, LMR
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Topografia powierzchni tulei cylindrowych kształtowanych w procesie gładzenia
Cylinder liner surface topography formed with honing technology
Autorzy / Authors:
GRUSZKA Józef dr inż.
Mahle sp. z o.o
Słowa kluczowe / key words:
topografia powierzchni, tulej cylindrowa, pomiary
surface topography, cylinder liner, measurements
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Examination of condition in ceramic surfaces of monocrystallic materials applied for medical purposes
Badania stanu powierzchni ceramicznych materiałów monokrystalicznych do zastosowań medycznych
Autorzy / Authors:
GAWLIK Józef prof. dr hab. inż.
NIEMCZEWSKA-WÓJCIK Magdalena dr inż.
REPECKI Aleksander mgr inż.
PIEKOSZEWSKI Witold dr inż.
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
Słowa kluczowe / key words:
sapphire monocrystal, production technology, surface, implant
monokryształ szafiru, technologia wytwarzania, powierzchnia, endoproteza
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Problemy pomiaru odchyłek kulistości
Problems of measurements of sphericity deviations
Autorzy / Authors:
ADAMCZAK Stanisław prof. dr hab. inż. dr h. c. multi
JANECKI Dariusz dr hab. inż.
STĘPIEŃ Krzysztof dr inż.
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Słowa kluczowe / key words:
pomiar, odchyłka, kulistość
measurement, deviation, sphericity
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Ukształtowanie śladów obróbkowych na powierzchniach przeciętych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
The formation of machining traces on the high pressure abrasive waret jet cutting surface
Autorzy / Authors:
SUTOWSKA Marzena dr inż.
Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechnki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
cięcie materiałów, struga wodno-ścierna, jakość powierzchni
materials cutting , abrasive-water jet, surface quality

Pages