Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 181 - 190 z 417
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Aspekty technologiczne wytwarzania kompozytów stop aluminium - włókno węglowe. Dobór materiału osnowy
Technological aspect of carbon fibre reinforced aluminum matrix composites manufacturing-selection of matrix alloy
Autorzy / Authors:
DYZIA Maciej dr inż.
DOLATA-GROSZ Anna dr inż.
ŚLEZIONA Józef prof. dr hab. inż.
Katedra Stopów Metali i kompozytów Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty o osnowie stopów aluminium, włókna węglowe, zwilżalność, modyfikacja składu stopu
aluminium matrix composites, carbon fibres, wettability, modification of base alloy
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wytwarzanie i struktura nasycanych kompozytów Al - włókno węglowe
Manufacture and structure of infliltrated with Al- - carbon fibres composites
Autorzy / Authors:
DOLATA-GROSZ Anna dr inż.
DYZIA Maciej dr inż.
ŚLEZIONA Józef prof. dr hab. inż.
Katedra Technologii stopów Metali i kompozytów Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
stop aluminium, włókna węglowe, infiltracja, struktura
aluminium alloy, carbon fibres, infiltration, structure
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 22
Tytuł / Title:
Wpływ wilgotności powietrza na właściwości tribologiczne skojarzeń tarciowych z udziałem cinkuch powłok węglowych modyfikowanych wolframem
The influence of air humidity on tribological properties of frictional contacts with patricipation of thin carbon coatings modified with tungsten
Autorzy / Authors:
PANCIELEJKO Mieczysław dr inż.
CZYŻNIEWSKI Andrzej dr inż.
Instytut Mechatroniki, nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszlińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modyfikowane powłoki węglowe, właściwości tribologiczne
modified carbon coatings, tribological properties
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 21
Tytuł / Title:
Wear-resistant composite coatings on machine parts
Przeciwzużyciowe powłoki kompozytowe na części maszyn
Autorzy / Authors:
OZIMINA Dariusz dr hab. inż.
MADEJ Monika dr inż.
STYP-REKOWSKI Michał prof. dr hab. inż.
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Słowa kluczowe / key words:
ceramics, composite coating, electroless catalytic deposition, resistance to wear
ceramika, powłoka kompozytowa, katalityczne osadzanie bezprądowe, odporność na zużycie
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do oceny wpływu właściwości materiałowych elementów ze stali 100Cr6 na ich powierzchniową trwałość zmęczeniową
The application of the rough sets theory for the analysis of materials factors influencing the surface fatigue life
Autorzy / Authors:
LIBERA Michał dr inż.
WALIGÓRA Włodzimierz prof. dr hab.
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
powierzchniowa trwałość zmęczeniowa, teoria zbiorów przybliżonych
rolling contact fatigue, rough set theory
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Badania efektywności procesów technologicznych projektowanych z zastosowaniem programów CAD/CAM
Research of efficiency of manufacturing processes design with application of CAD/CAM programs
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
KUBASIK Tomasz mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
proces technologiczny, efektywność, CAD, CAM
manufacturing process, efficiency, CAD, CAM
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Problemy niezawodności technologii i procesów technologicznych produkcji maszyn
Problems of technology and technological processes reliability machine production
Autorzy / Authors:
ŁUNARSKI Jerzy prof. dr hab. inż.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Słowa kluczowe / key words:
technologia, proces technologiczny, niezawodność, zawodność
technology, technological process, reliability, unreliability
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Prognozowanie właściwości układu nośnego frezarki w przestrzeni obróbczej
Milling machine carriage system properties prediction related to many machining space points
Autorzy / Authors:
JASTRZĘBSKI Daniel dr inż.
MAJDA Paweł dr inż.
PAWEŁKO Piotr dr inż.
SZWENGIER Grzegorz dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Unwersytetu Techologicznego
Słowa kluczowe / key words:
modelowanie, prognozowanie właściwości, układ nośny obrabiarki
modeling, properties prediction, milling machine carriage system
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Obliczenia układu nośnego frezarek o różnych strukturach geometryczno-ruchowych
Milling machines carrying system design - geometric - movement structure selection
Autorzy / Authors:
JASTRZĘBSKI Daniel dr inż.
MAJDA Paweł dr inż.
PAWEŁKO Piotr dr inż.
SZWENGIER Grzegorz dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Unwersytetu Techologicznego
Słowa kluczowe / key words:
modelowanie, struktura geometryczno-ruchowa, układ nośny obrabiarki
design, machine, carrying system
Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Oprzyrządowanie technologiczne do automatyzacji współczesnych obrabiarek
Technological equipment for automation of the contemporary machine tools
Autorzy / Authors:
HONCZARENKO Jerzy prof. dr hab. inż.
BERLIŃSKI Artur dr inż.
Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
oprzyrządowanie technologiczne, palety obróbkowe
technological set, workpiece pallet

Pages