Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 171 - 180 z 417
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Projektowanie parametrów obróbki cieplno-plastycznej blach grubych z nowoczesnych stali na konstrukcje morskie o zwiększonej odporności na kruche pękanie
Design of thermomechanical rolling parameters of modern steel plates for marine constructions with enhanced brittle cracking resistance
Autorzy / Authors:
GAWOR Józef dr inż.
GARBARZ Bogdan dr hab. inż.
WOŹNIAK Dariusz dr inż.
UJMA Krzysztof mgr inż.
CIERNIAK Henryk mgr inż.
Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
blacha gruba, obróbka cieplno-plastyczna
steel plate, thermomechanical rolling
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Wpływ długotrwałego wygrzewania na właściwości mechaniczne stopów aluminium AlSi5Cu2Mg i AlCu4Ni2Mg2
The effect of long-term soaking on mechanical properties of AlSi5Cu2Mg and AlCu4Ni2Mg2 alloys
Autorzy / Authors:
WIERZBIŃSKA Małgorzata dr inż.
SIENIAWSKI Jan prof. dr hab. inż.
Katedra Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
stopy aluminium grupy 4xxx, właściwości mechaniczne, mikrostruktura
4xxx aluminium alloys, mechanical properties, microstructure
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Dobór procesu nawęglania na przykładzie rolki łożyska tocznego
Selection of carbonizing process basing on example of roll bearing rolls
Autorzy / Authors:
MICHALAK Marcin mgr inż.
GAWROŃSKI Zbigniew prof. dr hab. inż.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz SA.
Słowa kluczowe / key words:
nawęglanie gazowe, nawęglanie próżniowe, naprężenia własne
conventional carburizing, vaccum carburizing, residual stress
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i odporność na pełzanie austenitycznego stopu Fe-Ni
Influence of heat treatment on the structure and creep resistance of austenitic Fe-Ni alloy
Autorzy / Authors:
DUCKI Kazimierz J. dr inż.
Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
stop A-286, obróbka cieplna, odporność na pełzanie, struktura
A-286 alloy, heat treatment, creep resistance, structure
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Analiza struktury i właściwości warstw azotowanych wytworzonych na stali 316L w różnych obszarach wyładowania jarzeniowego
Analysis of the structure and properties of the nitrided layers produced on 316L steel in various regions of a glow discharge
Autorzy / Authors:
BOROWSKI Tomasz dr inż.
KAMIŃSKI Janusz dr inż.
TROJANOWSKI Janusz mgr inż.
WIERZCHOŃ Tadeusz prof. dr hab. inż.
Wydział Inżynierii Materiałowej Plitechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
azotowanie jarzeniowe, potencjał plazmy, faza S, struktura, odporność na zużycie przez tarcie
glow discharge nitriding, plasma potencial, S phase, structure, wear resistance
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Zrobotyzowane spawanie GMA złączy blach ze stali S690 i S960
Robotic GMA welding of S690 and S960 butt joints
Autorzy / Authors:
KLIMPEL Andrzej prof. dr hab. inż.
LUKSA Krzysztof dr inż.
WARCABA ŁUKASZ mgr inż.
SZOREK Tomasz mgr inż.
KIEŁBASIŃSKI Adam mgr inż.
Katedra Spawalnictwa Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
stale konstrukcyjne ulepszane cieplnie, spawanie GMA, spawanie zrobotyzowane
high strength, fine-grained structural steels, GMA welding, robotic welding
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Soldering of cast AlSi/SiC(p) using Zn-Al-Cu filler material
Lutowanie odlewanych kompozytów AlSi/SiC(p)
Autorzy / Authors:
WYSOCKI Jan dr inż.
GAWDZIŃSKA Katarzyna dr inż.
JASIONOWSKI Robert dr inż.
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe / key words:
soldering, cast metal matrix composites
lutowanie, metalowe materiały kompozytowe
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Orientacja krystaliczna monokryształu z nadstopu niklu CMSX-4
The crystal orientation of single crystal superalloy CMSX-4
Autorzy / Authors:
ONYSZKO Arkadiusz mgr inż.
SIENIAWSKI Jan prof. dr hab. inż.
KUBIAK Krzysztof dr hab. inż.
LIPIŃSKI Zenon inż.
Katedra Materiałoznastwa,Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe / key words:
monokryształ, nadstopy niklu, orientacja krystaliczna
single crystal, superalloys, crystal orientation
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Wytwarzanie żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego w piecu próżniowym z chłodzeniem gazowym
Austemperd ductile iron manufacturing in vacuum furnace with gas cooling
Autorzy / Authors:
MYSZKA Dawid dr inż.
BABUL Tomasz dr inż.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Słowa kluczowe / key words:
żeliwo sferoidalne ausferrytyczne, chłodzenie gazowe, obróbka cieplna
austempered ductile iron, gas cooling, heat teratment
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Ocena skuteczności pochłaniania promieniowania mikrofalowego przez materiały formierskie
Evaluation of electromagnetic absorbing capacity of moulding materials
Autorzy / Authors:
GRANAT Kazimierz dr hab. inż.
NOWAK Daniel dr inż.
STACHOWICZ Mateusz mgr inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe / key words:
promieniowanie mikrofalowe, materiały formierskie, współczynnik fali stojącej
electromagnetic radiation, moulding materials, standing wave ratio

Pages