Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 161 - 170 z 417
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Wpływ ustawienia noża tokarskiego na zarys zwoju ślimaka
Influence of turning tool setting on worm tooth profile
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
ślimak, zarys zwoju
worm, tooth profile
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Effects of selected cutting parameters on surface roughness in side milling
Wpływ wybranych parametrów skrawania na stan warstwy wierzchniej podczas frezowania obwodowego stopów aluminium
Autorzy / Authors:
MECIAROVA Julia
Faculty of Environmental and Manufacturing Technology, Technical University in Zvolen
Słowa kluczowe / key words:
cutting parameters, surface roughness, side milling, aluminium
chropowatość powierzchni, parametry skrawania, frezowanie, aluminium
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wpływ powłoki na ostrzu skrawającym i warunków chłodzenia na tworzenie i kształt wióra
The influence of cutting edge coating and cooling method on chip forming process and chip shape
Autorzy / Authors:
FELDSHTEIN Eugene prof. dr hab. inż.
MARUDA Radosław mgr inż.
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
mgła emulsyjna, modyfikator, powłoka, wskaźniki strefy tworzenia wióra
emulsion mist, modifier, coating, charakteristics of chip forming area
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Technologia wytwarzania kompozytów poliamidowo-montmorylonitowych o zwiększonej udarności
Technology of manufacturing polyamide-montmorillonite composites with improved impact strength
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr hab.
MENCEL Kinga dr inż.
JURKOWSKI Bolesław prof. dr hab. inż. dr h. c.
Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
poliamid 6, kopolimer SEBS, montmorylonit, struktura, właściwości
polyamide 6, SEBS copplymer, montmorillonite, structure, properties
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Teoretyczna analiza rozwoju mikrostruktury podczas walcowania prętów płaskich
Theoretical analysis of the microstructure evolution during bars rolling
Autorzy / Authors:
STEFANIK Andrzej dr inż.
SZOTA Piotr dr inż.
MRÓZ Sebastian dr hab. inż.
DYJA Henryk prof. dr hab. inż.
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
walcowanie, MES, przyspieszone chłodzenie, modelowanie rozwiju mikrostruktury
rolling, FEM, accellrated cooling, modeling of microstructure evolution
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Numeryczne modelowanie zużycia wykrojów podczas walcowania kształtownika łebkowego HP220
Numerical modelling of grooves wear during the bulb bars HP220 rolling process
Autorzy / Authors:
MRÓZ Sebastian dr hab. inż.
SZOTA Piotr dr inż.
STEFANIK Andrzej dr inż.
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
walcowanie, kształtowniki łebkowe, MES, modelowanie numeryczne, zużycie
rolling, bulb bars, FEM, numerical modelling, wear
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów metalowych w aspekcie dokładności obliczeń głównej siły nagniatania
Modelling of the mechanical properties of metallic materials in aspect of accuracy calculations of burnishing main force
Autorzy / Authors:
MALĄG Leszek mgr inż.
KUKIEŁKA Leon prof. dr hab. inż.
Katedra Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modelowanie, właściwości mechaniczne, nagniatanie, siła, odkształcenie, naprężenie, historia
modelling, properties mechanical, burnishing process, strain stress, history
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Analiza parametrów energetyczno-siłowych podczas walcowania normalizującego prętów okrągłych gładkich o średnicy 38 mm w ciągłej walcowni bruzdowej
Analysis of the energy and force parameters during normalizing rolling process of plain round bars 38 mm in diameter in the continuous shape rolling mill
Autorzy / Authors:
LABER Konrad dr inż.
DYJA Henryk prof. dr hab. inż.
Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
obróbka cieplno-plastyczna, walcowanie normalizujące, parametry energetyczno-siłowe, stal konstrukcyjna S355J2G3
thermo-mechanical treatment, normalizing rolling, energy and force parameters, constructional steel S3355J2G3
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Numeryczna analiza wpływu kąta matrycy na obciążenie narzędzia podczas wyciskania
Numerical analysis of influence of die angle on tool load during extrusion process
Autorzy / Authors:
KUT Stanisław dr inż.
NOWOTYŃSKA Irena dr inż.
Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
wyciskanie, metoda elementów skończonych, obciążenie narzędzi
extrusion, finite element method, tools load
Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wybrane aspekty kształtowania plastycznego odkuwek swobodnych z wykorzystaniem efektów mikropasm ścinania
Some problems with use of effects of microshear bands during forming by a forging
Autorzy / Authors:
KUKURYK Marcin mgr inż.
KUKURYK Bogusław dr hab. inż.
Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kucie, MES, kowadła kształtowe, naprężenia, odkształcenia
open die forging, FEM, shaped, stress, strain

Pages