Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 131 - 140 z 417
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Modyfikacja polietylenu haloizytowymi nanorurkami część I Struktura kompozytów
Modification of polyethylene with halloysite nanotubes, part I. Composites structure
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr hab.
MENCEL Kinga dr inż.
OLEJNICZAK Joanna mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
polietylen, haloizytowe nanorurki, struktura, SEM, DSC
polyethylene, halloysite nanotubes, structure, SEM,DSC
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Narzędzie do nagniatania powierzchni ze sprężystymi miechami zasilanymi płynem o regulowanym ciśnieniem
A tool for surface burnishing using elasic bellows powered by liquid with adjustable pressure
Autorzy / Authors:
OLSZAK Wiesław prof. dr inż.
GROCHAŁA Daniel mgr inż.
KOZA Krzysztof mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Słowa kluczowe / key words:
nagniatanie powierzchni, siłownik miechowy, stabilizacja siły nagniatania
surface burnishing, bellows actuator, stabilization of burnishing force
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Numeryczna symulacja zużycia narzędzi w procesie kucia stopów na bazie miedzi z zastosowaniem różnych technologii kucia
Numerical simulation of die wear during forging of CuCr alloy using different technologies
Autorzy / Authors:
NOWAK Jarosław dr inż.
WĘGLARCZYK Stanisław inż.
PIETRZYK Maciej prof. dr hab. inż.
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
kucie, miedź chromowa, zużycie narzędzi, symulacje MES
forging, copper alloys, tool wear, FE simulation
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Termomechaniczna symulacja procesu kucia wydłużającego stopu tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr
Thermomechanical simulation of open die forging process of Ti-6Al-2Mo-2Cr titanium alloy
Autorzy / Authors:
KUKURYK Marcin dr inż.
KUKURYK Bogusław dr hab. inż.
Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kucie, MES, stop tytanu, naprężenia, odkształcenia
forging process, FEM, titanum alloy, stress, strain
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Numerical simulation of deformations and stress in the cold rolled thread
Numeryczna analiza deformacji naprężeń w gwincie walcowanym na zimno
Autorzy / Authors:
KUKIEŁKA Krzysztof dr inż.
Faculty of Mechanical Engineering, Koszalin University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
thread rolling, numerical analysis, ANSYS
ANSYS, analiza numeryczna, walcowanie gwintów
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Effect of thermochemical treatment on a selected properties of surface layer of 41CrAlMo7 steel
Wpływ obróbki cieplno-chemicznej na wybrane właściwości warstwy wierzchniej stali 41CrAlMo7
Autorzy / Authors:
PŁONKA Stanisław prof. dr hab. inż.
PĘPEK Monika mgr inż.
DYBOWSKI Konrad dr inż.
PIETRASIK Robert dr inż.
Department of manufacturing Technology and Automation, University of Bielsko-Biała
Słowa kluczowe / key words:
sulfonitriding and vacuum nitriding, surface layer
azotonasiarczanie i azotowanie próżniowe, warstwa wierzchnia
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Odporność korozyjna złączy spawanych z tytanu TiAl4V w roztworze NaCl
Corrosion resistance of welding joints from titanium in water solution of NaCl
Autorzy / Authors:
LALIK Stanisław dr inż.
MICHALIK Rafał dr inż.
CEBULSKI Janusz dr inż.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
korozja, tytan, spawanie
corrosion, titanium, welding
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Ocena możliwości topienia tytanu w litych tyglach ceramicznych
Assesment of the possibility of titanum melting in the solid ceramic crucibles
Autorzy / Authors:
SZKLINIARZ Agnieszka dr inż.
SZKLINIARZ Wojciech prof. dr hab. inż.
MIKUSZEWSKI Tomasz dr inż.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
tygle ceramiczne, topienie indukcyjne, mikrostruktura
ceramic crucible, induction melting, microstructure
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Metody wytwarzania proszków metali, stopów i niemetali do produkcji spiekanych materiałów narzędziowych
Manufacturing methods of metal, alloy and non-metal powders for sintered tool materials production
Autorzy / Authors:
KUPCZYK Maciej prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
materiały spiekane, narzędzia skrawające, tendencje rozwojowe
powder metallurgy, sintered materials, developmend of methods, cutting tools
Vol: 31 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wpływ oddziaływania nanocząsteczek tlenków na wybrane właściwości SMS ze szkłem wodnym
Effect of nanoparticles on selected properties loose self-setting sands with water glass
Autorzy / Authors:
HUTERA Barbara dr hab.
STYPUŁA Barbara dr hab.
KMITA Angelika mgr inż.
GRABOWSKA Beata dr
DROŻYŃSKI Dariusz dr inż.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
szkło wodne, modyfikacja
water glass, modification

Pages