Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Zrobotyzowane spawanie GMA złączy blach ze stali S690 i S960
Robotic GMA welding of S690 and S960 butt joints
Autorzy / Authors:
KLIMPEL Andrzej prof. dr hab. inż.
LUKSA Krzysztof dr inż.
WARCABA ŁUKASZ mgr inż.
SZOREK Tomasz mgr inż.
KIEŁBASIŃSKI Adam mgr inż.
Katedra Spawalnictwa Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
stale konstrukcyjne ulepszane cieplnie, spawanie GMA, spawanie zrobotyzowane
high strength, fine-grained structural steels, GMA welding, robotic welding