Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Wytwarzanie żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego w piecu próżniowym z chłodzeniem gazowym
Austemperd ductile iron manufacturing in vacuum furnace with gas cooling
Autorzy / Authors:
MYSZKA Dawid dr inż.
BABUL Tomasz dr inż.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Słowa kluczowe / key words:
żeliwo sferoidalne ausferrytyczne, chłodzenie gazowe, obróbka cieplna
austempered ductile iron, gas cooling, heat teratment