Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Aspekty technologiczne wytwarzania kompozytów stop aluminium - włókno węglowe. Dobór materiału osnowy
Technological aspect of carbon fibre reinforced aluminum matrix composites manufacturing-selection of matrix alloy
Autorzy / Authors:
DYZIA Maciej dr inż.
DOLATA-GROSZ Anna dr inż.
ŚLEZIONA Józef prof. dr hab. inż.
Katedra Stopów Metali i kompozytów Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty o osnowie stopów aluminium, włókna węglowe, zwilżalność, modyfikacja składu stopu
aluminium matrix composites, carbon fibres, wettability, modification of base alloy