Artykuł

Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Examination of condition in ceramic surfaces of monocrystallic materials applied for medical purposes
Badania stanu powierzchni ceramicznych materiałów monokrystalicznych do zastosowań medycznych
Autorzy / Authors:
GAWLIK Józef prof. dr hab. inż.
NIEMCZEWSKA-WÓJCIK Magdalena dr inż.
REPECKI Aleksander mgr inż.
PIEKOSZEWSKI Witold dr inż.
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
Słowa kluczowe / key words:
sapphire monocrystal, production technology, surface, implant
monokryształ szafiru, technologia wytwarzania, powierzchnia, endoproteza