Artykuł

Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 22
Tytuł / Title:
Wpływ wilgotności powietrza na właściwości tribologiczne skojarzeń tarciowych z udziałem cinkuch powłok węglowych modyfikowanych wolframem
The influence of air humidity on tribological properties of frictional contacts with patricipation of thin carbon coatings modified with tungsten
Autorzy / Authors:
PANCIELEJKO Mieczysław dr inż.
CZYŻNIEWSKI Andrzej dr inż.
Instytut Mechatroniki, nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszlińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modyfikowane powłoki węglowe, właściwości tribologiczne
modified carbon coatings, tribological properties