Artykuł

Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do oceny wpływu właściwości materiałowych elementów ze stali 100Cr6 na ich powierzchniową trwałość zmęczeniową
The application of the rough sets theory for the analysis of materials factors influencing the surface fatigue life
Autorzy / Authors:
LIBERA Michał dr inż.
WALIGÓRA Włodzimierz prof. dr hab.
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
powierzchniowa trwałość zmęczeniowa, teoria zbiorów przybliżonych
rolling contact fatigue, rough set theory