Artykuł

Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Systemy pomiarów geometrycznych karoserii samochodowych
The systems geometrical measurements of car bodies
Autorzy / Authors:
RATAJCZYK Eugeniusz
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
system pomiarowy, rama napawacza karoserii samochodowej
measuring systems for car bodies, reparing collision damaged cars, floor multistand reparing system vehicle, reparing platform, measuring head for car bodies