Artykuł

Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Badanie dokładności obróbki na pionowym centrum obróbkowym VMC 800
Accuracy investigation of a VMC 800 vertical machining center
Autorzy / Authors:
MIKO Edward dr hab. inż.
NOWAKOWSKI Łukasz mgr inż.
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej
Słowa kluczowe / key words:
obrabiarka CNC, dokładność, wiercenie, wytaczanie, frezowanie z interpolacją kołową
CNC machine tool, accuracy, drilling, boring, milling with circular interpolation