Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Konstrukcja i badania hamulca wahadłowego z cieczą magnetoreologiczną
Design and researches of swining brake with magnetorheological fluid
Autorzy / Authors:
MYSZKOWSKI Adam dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
hydraulika, hamulec MR, tłumik MR, ciecz magnetoreologiczna
brake, magnetorheological fluid