Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Pomiar odchyłki okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej
The roundness deviation measurement using the coordinate measuring machine
Autorzy / Authors:
SWORNOWSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
odchyłka okrągłości, przyrząd do pomiaru odchyłki okrągłości, współrzędnościowa maszyna pomiarowa
roudness deviation, roudness eviation measuremant device, coordinate measuring machine