Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Rola napięć międzyfazowych w recyklingu metalowych tworzyw kompozytowych z nasycanym zbrojeniem
The role of interfacial tension in recycling of metal composite materials with saturated reinforcement
Autorzy / Authors:
JACKOWSKI Jacek dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty, recykling, napięcia międzyfazowe
composites, recycling, interfacial tension