Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Projektowanie geometrii rdzenia aluminiowego odlewu szkieletowego o komórkach otwartych
Design of core geometry in aluminium skeleton casting with open cells
Autorzy / Authors:
DZIUBA Maria mgr inż.
CHOLEWA Mirosław dr hab. inż.
Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
metalowe materiały szkieletowe, model komórki, rdzeń
metal skeleton materials, cell model, core