Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Badania sztywności dynamicznej właściwej stołu obrotowego NC z napędem bezpośrednim
The dynamic stiffness investigation of NC direct driven rotary table
Autorzy / Authors:
OLSZEWSKI Jakub dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
silnik momentowy, stół obrotowy, sztywność, podatność dynamiczna
rotary table, torque motor, stiffness, dynamic flexibility