Artykuł

Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 8
Tytuł / Title:
The investigation of cutting forces during cylindrical milling of hardened steel
Badanie sił podczas frezowania obwodowego zahartowanej stali
Autorzy / Authors:
WOJCIECHOWSKI Szymon mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
cylindrical milling, cutting forces, hardened steel, high speed machining
frezowanie obwodowe, składowe siły całkowitej, zahatrowana stal, obróbka dużymi prędkościami