Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Problemy związane z kontrolą dokładności powierzchni swobodnych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych z głowicami stykowymi
Problems connected with accuracy inspection of free-rorm surfaces using CMM equipped with contact probes
Autorzy / Authors:
PONIATOWSKA Małgorzata dr inż.
Zakład Inżynierii Produkcji Politechniki Białostockiej
Słowa kluczowe / key words:
kontrola dokładności, pomiary współrzędnościowe, model CAD, powierzchnia swobodna
accuracy inspection, coordinate measurements, free-form surface