Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wybrane aspekty kształtowania plastycznego odkuwek swobodnych z wykorzystaniem efektów mikropasm ścinania
Some problems with use of effects of microshear bands during forming by a forging
Autorzy / Authors:
KUKURYK Marcin mgr inż.
KUKURYK Bogusław dr hab. inż.
Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kucie, MES, kowadła kształtowe, naprężenia, odkształcenia
open die forging, FEM, shaped, stress, strain