Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Numeryczna analiza wpływu kąta matrycy na obciążenie narzędzia podczas wyciskania
Numerical analysis of influence of die angle on tool load during extrusion process
Autorzy / Authors:
KUT Stanisław dr inż.
NOWOTYŃSKA Irena dr inż.
Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
wyciskanie, metoda elementów skończonych, obciążenie narzędzi
extrusion, finite element method, tools load