Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów metalowych w aspekcie dokładności obliczeń głównej siły nagniatania
Modelling of the mechanical properties of metallic materials in aspect of accuracy calculations of burnishing main force
Autorzy / Authors:
MALĄG Leszek mgr inż.
KUKIEŁKA Leon prof. dr hab. inż.
Katedra Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modelowanie, właściwości mechaniczne, nagniatanie, siła, odkształcenie, naprężenie, historia
modelling, properties mechanical, burnishing process, strain stress, history