Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Numeryczne modelowanie zużycia wykrojów podczas walcowania kształtownika łebkowego HP220
Numerical modelling of grooves wear during the bulb bars HP220 rolling process
Autorzy / Authors:
MRÓZ Sebastian dr hab. inż.
SZOTA Piotr dr inż.
STEFANIK Andrzej dr inż.
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
walcowanie, kształtowniki łebkowe, MES, modelowanie numeryczne, zużycie
rolling, bulb bars, FEM, numerical modelling, wear