Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Siła skrawania Fc podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z wybranymi metodami chłodzenia i smarowania
Hobbing cutting forces with application of selected cooling and lubricating methods
Autorzy / Authors:
STACHURSKI Wojciech dr inż.
MIDERA Stanisław dr inż.
ZGÓRNIAK Piotr dr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej1
Słowa kluczowe / key words:
frezowanie obwiedniowe, koła zębate, siły skrawania, MQL, schłodzone sprężone powietrze
gear hobbing, gears, minimum quantity lubrication (MQL), lubricants, cooled compressed air