Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Wpływ ustawienia noża tokarskiego na zarys zwoju ślimaka
Influence of turning tool setting on worm tooth profile
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
ślimak, zarys zwoju
worm, tooth profile