Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Oszacowanie stopnia zużycia ściernicy z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej i teorii zbiorów rozmytych
The evaluation of grinding wheel wear with use of acoustic emission signal and fuzzy logic system
Autorzy / Authors:
SUTOWSKI Paweł dr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie, zużycie ściernicy, emisja akustyczna, logika rozmyta
grinding process, grinding wheel wear, acoustic emission, fuzzy logic