Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Badania impulsowej obróbki elektrochemicznej (model dwuwarstwowy procesu)
Investigations of pulse electrochemical machining with utilization of two-layer process model
Autorzy / Authors:
ROZENEK Marek dr inż.
Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe / key words:
obróbka elektrochemiczna impulsowa, PECM
pulse electrochemical machining, PECM