Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Pomiar odchyłki okrągłości pneumatyczną metodą odniesieniową
Pneumatic method for reference out-of-roundness measurment
Autorzy / Authors:
CELLARY Andrzej dr inż.
JERMAK Czesław Janusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
metoda odniesieniowa pomiaru okrągłości, pomiar pneumatyczny długości
out-of-roundness measurement, air gaging