Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Obliczanie wsółrzędnych w programowaniu operacji technologicznych na obrabiarkach CNC
Calculation of coordinates for operations on CNC machine tools
Autorzy / Authors:
KOWALIK Marek dr inż.
Instytut Budowy Maszyn Politechniki Radomskiej
Słowa kluczowe / key words:
współrzędna, programowanie komputerowe, operacja technologiczna, tolerowanie wymiarów, równanie wymiarów tolerowanych
coordinate, computer programming, operation, tolerance of dimensions, equation of tolerated dimensions