Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Konstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni boków zębów zębników daszkowych przekładni lotniczych
Constituting teeth flanks surface topography of chevron pinions in aircraft transmissions
Autorzy / Authors:
MICHALSKI Jacek dr inż.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
zębniki o zębach daszkowych, obróbka wykończeniowa, dokładność powierzchni bocznych zębów, topografia powierzchni
chevron pinions, finish machining, teeth flanks surface accuracy, surface topography