Artykuł

Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Układ do pomiaru błędów geometrii powierzchni obrobionej podczas skrawania
Measuring system for measuring the geometry errors of surface during machining process
Autorzy / Authors:
PAWEŁKO Piotr dr inż.
JASTRZĘBSKI Daniel dr inż.
SZWENGIER Grzegorz dr hab. inż.
DOLATA Michał mgr inż.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Słowa kluczowe / key words:
błędy geometrii, pomiar deformacji, korekcja NC, obróbka skrawaniem
geometry errors, deformation measurements, NC correction, machining